Transakcje (M&A, VC, PE)

FL Legal świadczy usługi doradcze przy wszelkiego rodzaju transakcjach kapitałowych. Wspieramy naszych klientów zarówno po stronie kupującej (przejmującej), jak i tych, którzy szukając alternatywnych form finansowania swojego rozwoju zapraszają do współpracy zewnętrznych inwestorów takich jak fundusze venture capital, czy private equity. Jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowe prawne badanie due diligence podmiotu będącego przedmiotem transakcji, zaproponować sposób jej przeprowadzenia, a następnie sporządzić umowy inwestycyjne.

Dzięki działaniu w ramach Grupy FL możemy we współpracy z FL Tax zaproponować optymalną strukturę transakcji także od strony podatkowej.

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Legal Orczykowski spółka komandytowa
NIP: 527-279-31-12
REGON: 366340962
KRS: 0000658564

 

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: fllegal@fllegal.pl