Private Lawyer

Usługa skierowana jest do najbardziej wymagających klientów FL Legal – menedżerów w dużych przedsiębiorstwach, właścicieli firm oraz innych osób zaliczających się do grupy tzw. HNVI (ang. high net worth individuals).

Private lawyer to osobisty prawnik, który świadczy pomoc w Klientowi oraz jego najbliższej rodzinie we wszystkich najważniejszych obszarach życia zawodowego i prywatnego.

Private lawyer stanowi „pierwszą linię” pomocy prawnej praktycznie we wszystkich sprawach – począwszy od najdrobniejszych codziennych problemów, aż do najpoważniejszych decyzji związanych z dużymi inwestycjami, czy sukcesją.

Private lawyer charakteryzuje się wszechstronną wiedzą z zakresu wielu dziedzin prawa, która umożliwia mu w pierwszej kolejności zaspakajać własnymi siłami potrzeby Klienta, ale także w przypadku spraw skomplikowanych zidentyfikować moment, w którym niezbędna jest wiedza ekspercka. W takim przypadku private lawyer znajduje odpowiednich specjalistów w stosownych dziedzinach, a następnie koordynuje ich pracę i przedstawia jej rezultaty Klientowi.

Usługa private lawyer jest nastawiona na zbudowanie długotrwałej relacji z Klientem opartej na zrozumieniu potrzeb i specyfiki Klienta przez prawnika (konkretną osobę, a nie organizację), a także na obustronnym zaufaniu.

Obszary praktyki:

  • Prawo rodzinne
  • Spory sądowe oraz pozasądowe
  • Sprawy karne
  • Prawo pracy
  • Inwestycje
  • Podatki
  • Spadki i sukcesja
  • Nieruchomości

Dodatkowe usługi:

  • Telefon alarmowy dostępny 24/7
  • Szybki dostęp do lokalnego prawnika w każdym miejscu w Polsce